Nguyên Lê – Silk and Sand (2023) 24bit FLAC

Nguyên Lê - Silk and Sand (2023) 24bit FLAC Download

Nguyên Lê – Silk and Sand (2023)
Format: FLAC, (tracks) 24 bits, 88,2 KHz | Duration – 00:48:51 minutes | File Size: 932 MB | Genre: Jazz

Tracklist:

1. Nguyên Lê – Red City (00:04:44)
2. Nguyên Lê – Silk and Sand (00:06:00)
3. Nguyên Lê – Onety-One (00:05:44)
4. Nguyên Lê – Moonstone (00:06:26)
5. Nguyên Lê – The Waters of Ortiglia (00:05:05)
6. Nguyên Lê – Baraka (00:04:43)
7. Nguyên Lê – Thar Desert Dawn (00:06:18)
8. Nguyên Lê – Tiger’s Dance (00:03:58)
9. Nguyên Lê – Becoming Water (00:05:49)

Download:

Related Posts

Nguyên Lê – Silk and Sand (2023) MP3 320kbps

Nguyên Lê – Silk and Sand (2023) MP3 320kbps

Genre: Jazz, File Size: 112 MB, Format: mp3, Duration: 00:48:52